Bulgária felszámolás

ABulgáriában a felszámolási eljárást és a csődeljárást a Kereskedelmi Törvény szabályozza. Felszámolás lefolytatásának erre irányuló, írásbeli kérelem alapján van helye, amelyet az adós, a felszámoló vagy a hitelező(k) tekintetében illetékes bíróság előtt kell előterjeszteni. Olyan adóssal szemben van helye felszámolás lefolytatásának, aki fizetésképtelen (esedékességkor nem tudja a fizetési kötelezettségeit teljesíteni) vagy aki 30 napon belül nem rendezte a tartozásait.

A felszámolásnak a bolgár jogszabályok alapján a célja, hogy egyrészt biztosítsa a hitelezők kielégítését, másrészt hogy lehetőséget adjon az adósnak arra, hogy a vele szembeni követeléseket rendezve visszatérjen a gazdasági életbe, ennek megfelelően az eljárás két irányba mehet, vagyis az adós folytatja a vállalkozását és újraszervezi a tevékenységét vagy az adós felszámolására kerül sor és a vagyonából kielégítik a hitelezőit.

p>A cég akkor minősül fizetésképtelennek, ha vagyona nem elegendő arra, hogy a pénzügyi kötelezettségeit rendezze.

A felszámolás megindításáról az illetékes bíróság dönt, amennyiben annak feltételei fennállnak, vagyis ha sikerül bizonyítani a fizetésképtelenséget vagy a túlzott mértékű adósságot, meghatározásra kerül ennek időpontja, és a bíróság az eljárást megindítja. A bíróság kijelöli a felszámolót, intézkedéseket eszközöl a vagyon megóvása érdekében, továbbá összehívja a hitelezőket az eljárás megindításáról való döntés meghozatalától számított egy hónapon belüli időpontra. A felszámolási eljárás folytatásával párhuzamosan az adós kinyilváníthatja azon akaratát, hogy kívánja a tevékenységét tovább folytatni. Abban az esetben ha az adós vagyona nem fedezi a hitelezői követeléseket, akkor a fizetésképtelenségi eljárást egészen addig lehet folytatni amíg az elvárások nem találkoznak egymással.

A bíróság döntése a felszámolás során mindenkivel szemben hatályos. A bíróság döntését követően a felszámoló csak a bíróság egyetértése alapján jár el. A felszámoló könnyen kerülhet nehéz helyzetbe, ugyanis előfordulhat, hogy a bíróság minden tevékenységet megtilt neki. Amennyiben a felszámolási eljárás megszüntetésre kerül, a felszámoló részére meg kell fizetni a foganatosítással járó költségeket.

Bulgáriában létezik olyan jogi megoldás, amelynek keretében a fizetésképtelen adós és a fizetésképtelenségi hitelezők bírósági kereteken kívül is megállapodhatnak egymással a fizetésképtelenségi eljárás lefolytatása idején (out-of-court Agreements), ennek azonban feltétele, hogy valamennyi fizetésképtelen adós és hitelező részt vegyen a megállapodásban, a megállapodás valamennyi követelés bejelentését követően születhet meg, illetve a megállapodásnak meg kell felelnie a fizetésképtelenséget szabályozó Keresekedelmi Törvény vonatkozó rendelkezésének. Ez nagyjából megfelel a csődeljárásnak egyes elemeiben. A megállapodást írásba kell foglalni, annak elfogadásával az eljárás befejeződik. Amennyiben az adós nem tesz eleget a megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek vagy azon követelések, amelyek legalább 15%-ban nem lettek kifizetve, nem kerülnek kifizetésre, akkor a hitelezők jogosultak az eljárást újból megindítani. Amennyiben sor kerül a fizetésképtelenségi eljárás újbóli megindítására, úgy rekonstrukciós eljárásnak helye nincs.